top of page

Köp Sobril 25mg i Sverige

Sobril 25mg.jpg

Sobril 25mg

100 piller kostar 1300 kr.
200 piller kostar 2800 kr.
500 piller kostar 5500 kr.

Kontakta oss för att köpa den här produkten eller för att få mer information om Sobril via e-postadressen nedan:

suzinebellier@gmail.com

Sobril 25mg
Sobril tabletter är endast indicerade för kortvarig lindring (2-4 veckor) av svår ångest, vilket inaktiverar eller utsätter individen för oacceptabel nöd, som uppträder ensam eller i samband med sömnlöshet eller kortvarig psykosomatisk, organisk eller psykotisk sjukdom.
Användningen av Sobril för att behandla kortvarig 'mild' ångest anses vara olämplig och olämplig.

Alla patienter som tar Sobril ska övervakas noggrant och rutinmässiga upprepade recept bör undvikas. Patienter som har tagit bensodiazepiner under lång tid kan behöva en förlängd återkallelseperiod under vilken doserna reduceras. Långvarig kronisk användning rekommenderas inte.

Sömnlöshet förknippad med ångestpatienter behöver en dos på 15-25 mg men vissa patienter kan behöva upp till 50 mg. Dosen ska tas en timme före pension.

För äldre patienter och de som är särskilt känsliga för bensodiazepiner. Den rekommenderade dosen är 10-25 mg två eller tre gånger dagligen.

Om du vill köpa Sobril i Sverige, besök www.flexapotek.com.

bottom of page